4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ
05 Şubat 2018

1258.jpg
4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ

Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser gününde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve ortak kuruluşların birlikte yürüttüğü, her yıl milyonlarca ölüme neden olan ve pek çoğu önlenebilir olan bir hastalığı karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla tüm dünyada kampanyalar düzenlenmektedir.

Üç yıllık Dünya Kanser Günü kampanyası ‘yapabiliriz, yapabilirim’ herkesin birlikte ya da tek tek küresel kanser yükünü azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor. Bu doğrultuda bu yılın ana temasının "sporu ve fiziksel aktiviteyi desteklemek" olduğu Dünya Kanser Günü'nde önlemeden tedaviye, bireyden topluma, sivil toplumdan resmi kuruluşlara kadar herkesin kansere karşı yapılabilecek her türlü şeyi yapabileceği mesajı verilmektedir.

Kanser farklı şekillerde herkesi etkilemektedir. Tüm insanların birey, aile ve toplum üzerindeki kanserin etkilerini azaltmaya yönelik tedbir alacak gücü vardır.

Dünya Kanser Günü "Ne yapabiliriz" için harekete geçmede ve söz vermede önemli bir fırsattır.

"Yapabiliriz, yapabilirim" seçeneklerini gerçekleştirmek için tercihiniz ne olursa olsun kansere karşı mücadelede bir fark yaratabiliriz ve yaratabilirsiniz.

NE YAPABİLİRİM?

-Kanserle yaşayan insanlar ve bakıcıları, kanserle baş etmelerine yardımcı olacak desteği isteyebilirler (sosyal destek).

-Kanserle yaşayan bir kişi için güçlü duygusal destek ve partnerler, arkadaşlar ve ailelerle olan sevgi dolu ilişkiler hayatlarında büyük fark yaratabilir.

-Herkes kanser riskini azaltmak için sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapabilir (sigarayı bırakmak, fiziksel olarak aktif olmak, aşırı kilolu veya şişman (obez) olmamak, sağlıklı yiyecek ve içecek seçmek, kırmızı et alımını sınırlamak ve işlenmiş etten kaçınmak, alkol tüketiminin azaltılması, güneş ve solaryum gibi diğer kaynaklardan gelen ultraviyole (UV) radyasyona maruziyetin azaltılması).

-Bireyler seslerini duyurarak kanserden etkilenen herkes için etkili bir nüfuz aracı ve değişkeni olabilir.

-Doğru destek ile kanserli insanlar başarıyla işlerine dönebilirler.

-Kanserli insanlar, seçimlerine saygı duyulması ve ihtiyaçlarının karşılanması ile bakımlarıyla ilgili kararlarda aktif katılımcılar olmaya yetkili kılınarak kanser yolculuğunun kontrolünü eline alabilir.

-Bireyler ve sağlık çalışanları olarak erken evre kanseri teşhis etmek ve iyi bir bakım hayat kurtarabilir.

Bu sebeple sizleri Sağlıklı Yaşam Merkezi’mizdeki KETEM’e bekliyoruz.


ketem.jpg

KETEM’de ücretsiz olarak

  • Serviks (rahimağzı) kanseri taraması

    - 30 - 65 yaş aralığındaki kadınlar,  5 yılda bir kez pap smear testi ile HPV DNA testi,

  • Kolorektal kanser taraması

   - 50-70 yaş aralığındaki erkek ve kadınlar 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan testi, 10 yılda bir kolonoskopi tekrarlanır.

  • Meme kanseri taraması

    -40 - 69 yaş aralığındaki kadınlar, 2 yılda bir mamografi filmi çekilerek tarama işlemi yapılmaktadır.

NELER YAPABİLİRİZ?

-Kanser uzmanları ve sağlık çalışanları kanser süreci boyunca bireylerin ve toplumların ihtiyaçlarını karşılamak için gereken beceri, bilgi ve yetkinliklerle donatılabilir.

-Hükümetler, toplumlar, okullar, işverenler ve medya kansere ilişkin algılara meydan okuyabilir, zararlı mitler ve yanlış anlamaları ortadan kaldırabilir, böylece tüm insanlar doğru kanser bilgi ve kalitesine, kanser önleme ve bakımına erişme yetkisine sahip olur.

-Kentler vatandaşlarının sağlığını ve refahını geliştiren ve koruyan kaliteli bir kent ortamı yaratmada öncülük edebilir (sigara içilmeyen ortamlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil alanlar, hava kirliliğinin azaltılması, spor alanları oluşturulması).

-Okullar fiziksel aktivite ve iyi beslenmeyi destekleyen bir ortam yaratarak çocuklar, personel, anne-babalar, aileler ve daha geniş toplumlar arasındaki sağlıklı davranışların öncüleri olabilir (beslenme dostu okulların yaygınlaştırılması, okul kantinleri ve kafeteryalarında sağlıklı olmayan yiyecek ve içeceklerin satılmaması, rekreasyon ve spor için yeterli zaman ayırmak).

-İşverenler, kişinin gündelik yaşamı boyunca sağlıklı alışkanlıklarını motive edecek ve koruyacak önlemleri iş yerinde uygulayabilir (tüm kapalı işyerlerinde sigara yasağı, işe gidip gelmek için hareketi teşvik etmek, merdiven kullanımı yoluyla işyerinde hareketi arttırmak, erken teşhis için kanser tarama programlarına katılımı teşvik).

-Bakım süreci boyunca kanser tedavisine ve hizmetlerine daha iyi erişimi savunabiliriz. Tüm insanlar, nereden geldiklerine bakılmaksızın ve ekonomik zorluk yaşamadan bu müdahalelerden eşit şartlarla yararlanma hakkına sahiptir.

-Hepimiz erken ölümleri azaltacağını, yaşam kalitesini iyileştireceğini ve kanserden hayatta kalma oranlarını artıracağını bildiğimiz eylemler için hükümetlere baskı yaparak, kansere verdikleri önemi artırmalarını talep edebiliriz.

-Ortak hedefler etrafında birleşmek, önleme, erken teşhis, tedavi ve bakım konularındaki tüm cephelerde Dünya Kanser Bildirgesi hedeflerine ulaşılmasına yönelik ilerlemeyi körükleyecek şekilde harekete geçecektir.

-Kanser yatırımı için ekonomik ortam yaratmak düşünce biçimlerini değiştirebilir ve hükümetlerin ulusal sağlık planlarının merkezinde kanser kontrolünü haklı kılmalarına izin verebilir (tütün vergilerinin artırılması).

-Bireyleri ve toplulukları edinilen son bilgi ile donatmak sağlıklı yaşama adapte olabilmek için sağlıklı seçimler yapmasını sağlayabilir. Bireylere ve topluluklara sağlıklı yaşama adapte olma yolunda kanserlerin üçte birinden fazlasının önlenebilir olduğunun belirtilmesi gerekir (yaşam biçimi ve kanser riski arasındaki bağlantılarla ilgili olarak bireyleri ve toplulukları eğitmek ve bilgilendirmek).

-Doğru desteği sağlayarak, işverenler ve iş arkadaşları, kanser hastaları için başarılı bir geri dönüş sürecini teşvik edebilir.

-Yerel, ulusal ve global olmak üzere her seviyedeki politika değişiklikleri için etkin savunma, kanser risk faktörlerini azaltabilir, kanser ilaçlarının ve kaliteli kanser bakımına erişimi ve bunun kullanılabilirliğini iyileştirebilir.

985.jpg