Diyaliz Ünitesi
15 Kasım 2021

Kilis Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi

Kilis Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi 1998 yılında; üç hemodiyaliz cihazı, iki diyaliz hemşiresi, bir diyaliz teknisyeni ve bir diyaliz hekiminin hizmet verdiği üç hasta ile, Karataş mevkiindeki eski hastane binasında hizmet vermeye başladı. Kısa sürede hasta sayısının artması üzerine önce cihaz sayısı altıya, sonra dokuza ve daha sonra on ikiye çıkarıldı. Hemodiyaliz Merkezimiz, Kilis Devlet Hastanesi şimdiki hizmet binasına taşındıktan bir buçuk yıl sonra yani 2008 yılında, şimdi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi olarak hizmet verilen yere taşındı. Taşınırken on iki olan cihaz sayısı, taşınmadan hemen sonra yedek cihazlarla birlikte yirmiye çıkarıldı. Hasta sayısı da yaklaşık kırka ulaştı. Suriye iç savaşının başladığı Mart 2011 tarihinde hasta sayımız atmış altı iken, savaşın başlamasından hemen sonra gelen Suriyelilerle birlikte önce seksene, sonra yüze, bir sonraki yılda ise yüz otuza çıktı. Bu dönemde ünitemiz haftada altı gün ve günde üç seans düzenleyerek hastaların ihtiyacına cevap vermeye başladı. Fakat hasta sayısının yüz kırklara ulaşarak kapasitenin çok üzerine çıkması üzerine, 2014 yılında kısa sürede inşaatı tamamlanan Hemodiyaliz Merkezi bir üst kata taşındı. Bu taşınma sırasında ruhsatta 18+1 olan hemodiyaliz cihaz sayısı 38+1’e çıkarıldı.

Halihazırda 38+1 cihaz, iki diyaliz hekimi, dokuz hemşire, altı diyaliz teknikeri, bir diyaliz teknisyeni ve dört hizmetli ile, kayıtlı 122 hastaya sürekli ve düzenli olarak, haftada altı gün iki seans hemodiyaliz hizmeti verilmektedir. Bu çerçevede ortalama aylık seans sayısı 1400, ortalama yıllık seans sayısı ise yaklaşık 17000 dir. Bu sayılara acil ünitesi ve yoğun bakım ünitelerindeki hastalara uygulanan hemodiyaliz işlemleri dahil değildir.

Zaman içinde değişmekle birlikte mevcut hastalarımızın üçte biri Suriyeli, üçte ikisi Türk’tür.

Hastalar, kiralama ve hizmet satın alma yöntemiyle sağlanan hasta taşıma araçları ile evlerinden alınıp, tedavilerinin sonunda yine evlerine bırakılmaktadır.

Ünitemiz, bölgemizde hemodiyaliz cihazı sayısı ve hizmet alan hasta sayısı açısında en büyük hemodiyaliz ünitelerinden biridir.

İlimizde özel ya da tüzel başka bir diyaliz ünitesi bulunmamaktadır.