Hasta Güvenliği Komitesi
09 Mayıs 2023

KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite Ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan Kalite Standartları’nın KKY07 maddesi gereği hastanelerde Hasta Güvenliği Komitesi bulunması gerekmektedir.

Hasta Güvenliği Komitesi;

o Hastaların doğru kimliklendirilmesi

o Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

o İlaç güvenliğinin sağlanması

o Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

o Radyasyon güvenliğinin sağlanması

o Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

o Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

o Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

o Hasta mahremiyetinin sağlanması

o Hastaların güvenli transferi

o Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

o Bilgi güvenliğinin sağlanması

o Enfeksiyonların önlenmesi

o Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi ,

  Çalışanlara hasta güvenliği konusunda gerekli eğitimleri vermek,   belirli periyotlarla toplantı yaparak bu çalışmaları değerlendirmek ve gerektiğinde (hasta güvenliği konusunda aksaklık tespit edilmesi halinde) düzeltici – önleyici faaliyet başlatmakla yükümlüdür.

 

Hastanemiz bünyesinde oluşturulan Hasta Güvenliği Komitesi üye listesi aşağıdadır;

 

 

Ad Soyad

Ünvan

Komite Görevi

Dr. Nigar KARAKIŞ

Başhekim Yardımcısı

Komite Başkanı

Hatice ÖZKAPTAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Abdulkadir ÇELEBİ

Kalite Ve Destek Birimi Müdürü

Kalite Ve Destek Birimi Müdürü

Uz. Dr Turan KOLOĞLU

Biyokimya Uzmanı

Uzman Hekim

Uz. Dr Alkan KARAKIŞ

Anestezi Uzmanı

Uzman Hekim

Uz. Dr. Merve KILINÇ

Aile Hekimi Uzmanı

Uzman Hekim

Op. Dr. Kaan POTA

Ortopedi Uzmanı

Uzman Hekim

Elif Nur ÖZDEN

Eczacı

Eczacı

Mehmet POLAT

Bilgi İşlem

Hastane Bilgi İşlem Sorumlusu

NURGÜL POLAT

Hemşire

Kalite Yönetim Direktörü

Mustafa ÖZDEMİR

Hemşire

Bölüm Sorumlusu

Arzu DOGAN

Hemşire

Bölüm Sorumlusu

Esma ÇOBAN

Sosyal Çalışmacı

Hasta Hakları Birimi

İ. Hüseyin ÖZCAN

Röntgen Tek.

Bölüm Kalite Sorumlusu

Mehtap KATIRCIOĞLU

Hemşire

Bölüm Kalite Sorumlusu

Nuray ÇEKİÇ

Hemşire

Eğitim Hemşiresi