Hasta Güvenliği Komitesi
08 Kasım 2021

KİLİS DEVLET HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite Ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan Kalite Standartları’nın KKY07 maddesi gereği hastanelerde Hasta Güvenliği Komitesi bulunması gerekmektedir.

Hasta Güvenliği Komitesi;

o Hastaların doğru kimliklendirilmesi

o Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

o İlaç güvenliğinin sağlanması

o Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

o Radyasyon güvenliğinin sağlanması

o Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

o Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

o Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

o Hasta mahremiyetinin sağlanması

o Hastaların güvenli transferi

o Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

o Bilgi güvenliğinin sağlanması

o Enfeksiyonların önlenmesi

o Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi ,

  Çalışanlara hasta güvenliği konusunda gerekli eğitimleri vermek,   belirli periyotlarla toplantı yaparak bu çalışmaları değerlendirmek ve gerektiğinde (hasta güvenliği konusunda aksaklık tespit edilmesi halinde) düzeltici – önleyici faaliyet başlatmakla yükümlüdür.

 

Hastanemiz bünyesinde oluşturulan Hasta Güvenliği Komitesi üye listesi aşağıdadır;

 

 

Ad Soyad

Ünvan

Komite Görevi

Dr. Nigar KARAKIŞ

Başhekim Yardımcısı

Komite Başkanı

Hatice ÖZKAPTAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

İdari Yönetici

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İdari Mali Hiz. Müdür Yardımcısı

İdari Yönetici

Nurgül POLAT

Hemşire

Kalite Yönetim Direktörü

Uz. Dr Mustafa KULA

Mikrobiyoloji Uzmanı

Uzman Hekim

Op. Dr. Hasan ASLAN

Üroloji Uzmanı

Uzman Hekim

Uz. Dr Alkan KARAKIŞ

Anestezi Uzmanı

Uzman Hekim

Uz. Dr. Coşkun YÜKSEK

Dahiliye Uzmanı

Uzman Hekim

Op. Dr. İsmail ÖZMEN

Çocuk Cerrahi Uzmanı

Uzman Hekim

Emine Bilğe SUAT

Eczacı

Eczacı

Mehmet POLAT

Bilgi İşlem

Hastane Bilgi İşlem Sorumlusu

Mustafa ÖZDEMİR

Hemşire

Bölüm Sorumlusu

Arzu DOGAN

Hemşire

Bölüm Sorumlusu

Sakine BAL

Sosyal Çalışmacı

Hasta Hakları Birimi

İ. Hüseyin ÖZCAN

Rötgen Tek.

Bölüm Kalite Sorumlusu

Serap DOKUMACI

Hemşire

Bölüm Kalite Sorumlusu

Nuray ÇEKİÇ

Hemşire

Eğitim Hemşiresi