Tesis Güvenliği Komitesi
15 Kasım 2021

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite Ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan Kalite Standartları’nın KKY09 maddesi gereği hastanelerde Tesis Güvenliği Komitesi bulunması gerekmektedir.

Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır.

Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulunmalıdır.

Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içermelidir:

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi

   

 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması

   

 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

   

 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları

   

 • Atık yönetimi çalışmaları

   

 • Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması

   

 • Tehlikeli maddelerin yönetimi

ile ilgili çalışmaları yapmak,  kontrol etmek,  belirli periyotlarla toplantı yaparak bu çalışmaları değerlendirmek ve gerektiğinde (tesis güvenliği konusunda aksaklık tespit edilmesi halinde) düzeltici – önleyici faaliyet başlatmakla yükümlüdür.

Hastanemiz bünyesinde oluşturulan Tesis Güvenliği Komitesi üye listesi aşağıdadır;

Ad Soyad

Ünvan

Komite Görevi

Dr. Nigar KARAKIŞ

Başhekim Yardımcısı

Komite Başkanı

Hatice ÖZKAPTAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.

İdari Yönetici

Abdullah YEDİLİOĞLU

İdari Mali Hiz. Müd.

İdari Yönetici

NURGÜL POLAT

Hemşire

Kalite Yönetim Direktörü

Mecit BAYRAM

Teknisye

Teknik Servis Birim Sorumlusu

Mehmet Onur ÇELİK

Tıbbi Sekreter

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu

Melek ULAŞ

Ebe

Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu

M.Metin SÜRÜCÜ

Güvenlik Görevlisi

Güvenlik Amiri

Fatime IŞIKYILDIZ

Hemşire

Bölüm Kalite Sorumlusu

Arzu DOGAN

Hemşire

Bölüm Sorumlusu

Bahar HİDAYET

Hemşire

Bölüm Kalite Sorumlusu

Güldeniz AKTAŞ

Çevre Sağlığı Tek.

Çevre Sağlığı


Tesis Güvenliği Komitesine bağlı olarak çalışacak tıbbi cihaz yönetimi ekibi oluşturulmuştur.

Tıbbi cihaz yönetimi ekibi; Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik planlama yapmak, plan dâhilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonlarının yapılmasından sorumludur. Tıbbi cihazların bölüm bazında envanterinin bulunması gerekmektedir. Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır..

 

Tıbbi cihaz yönetimi ekip üyeleri;

Ad Soyad

Unvan

Komite Görevi

Melek ULAŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Yar.

Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İdari Mali Hiz. Müd.YAR.

Satın Almadan Sorumlu Müdür Yardımcısı

Emin TİRYAKİ 

Mühendis

Biyomedikal Mühendis.