Hizmetiçi Eğitim Planı
11 Ocak 2020

2020 YILI EĞİTİM PLANI FORMU

DOKÜMAN KODU

EY. FR.05

YAYIN TARİHİ

ARALIK 2015

REVİZYON NO

01

REVİZYON TARİHİ

NİSAN 2018

SAYFA NO

1/3

Eğitimin Konusu

 

Eğitim Alacak Personel

 

Eğitim Verecek Personel

 

Planlanan Eğitim Tarih

Gerçekleşen Eğitim Tarihi

VEREM SAVAŞ

 

Tüm Hastane Personeli

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

 

OCAK (1. Hafta)

 

-AKILCI İLAÇ KULLANIMI

- İLAÇ YÖNETİMİ

Tüm Hastane Personeli

Hastane Eczacısı

 

OCAK (2. Hafta)

 

SAĞLIK TESİSİ EĞİTİMLERİ

Tüm Hastane Personeli

Kalite-Enfeks.-Hasta Hakları-Çalışan Hakları-Eğtim Birimleri

OCAK (3. Hafta)

 

TEMİZLİK

Temizlik Personeli

Enfeksiyon Hemşiresi

OCAK (4. Hafta)

 

-PULMONER REHABİLİTASYON

-SİGARAYI BIRAKMA HAFTASI

Tüm Hastane Personeli

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Pulmoner Rehabil. Bir.Çal.

ŞUBAT (1. Hafta)

 

SAĞLIK TESİSİ EĞİTİMLERİ

Tüm Hastane Personeli

Kalite-Enfeks.-Hasta Hakları-Çalışan Hakları-Eğtim Birimleri

ŞUBAT (2. Hafta)

 

MKYS KULLANICI VE TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

Tüm Depolarda Görevli Taşınır Kayıt Yetkilileri

İl Konsolide Yetkilisi

ŞUBAT (3. Hafta)

 

PSİKİYATRİ HASTALARI İLE BAŞETME

Psikiyatri Servisi Personeli

Psikiyatri Uzmanı

ŞUBAT (4. Hafta)

 

-ACİL SERVİS ÇALIŞANLARI İLETİŞİM BECERİLERİ

-KRİZ YÖNETİMİ

Tüm Acil Personeli

Psikiyatri Uzmanı

MART ( 1. Hafta )

 

SAĞLIK TESİSİ EĞİTİMLERİ

Tüm Hastane Personeli

Kalite-Enfeks.-Hasta Hakları-Çalışan Hakları-Eğtim Birimleri

MART ( 2. Hafta )

 

HASTA KARŞILAMA YÖNLENDİRME BİRİMİ

Hasta Karşılama Yönlendirme Personeli

Hasta Kabul Personeli

Hasta Hakları Bir.Sor.

MART ( 3. Hafta )

 

-HASTANE AFET PLANI (HAP)

-HASTANE AFET YÖNETİMİ

Tüm Hastane Personeli

(Sivil Savunma.Bir.Sor)

MART ( 3. Hafta )

 

-ANNE SÜTÜ VE ÖNEMİ

-ANNE VE BEBEK DOSTU HASTANE KRİTERLERİ

İlgili Alan Personeli

İlgili Personel

 

Eğitici Eğitimci

Kadın Doğum Uzmanı

MART ( 4. Hafta )

 

 

 

 

 

2020YILI EĞİTİM PLANI FORMU

DOKÜMAN KODU

YÖN.FR.010

YAYIN TARİHİ

MART 2013

REVİZYON NO

00

REVİZYON TARİHİ

00

SAYFA NO

2/3

Eğitimin Konusu

 

Eğitim Alacak Personel

 

Eğitim Verecek Personel

 

Planlanan Eğitim Tarih

Gerçekleşen Eğitim Tarihi

-KANSERLE SAVAŞ HAFTASI

-ONKOLOJİ BİRİMİ

Tüm Sağlık Personeli

KETEM Sorumlu Hekimi

Onkoloji Bir.Sor.

NİSAN ( 1. Hafta )

 

SAĞLIK TESİSİ EĞİTİMLERİ

Tüm Hastane Personeli

Kalite-Enfeks.-Hasta Hakları-Çalışan Hakları-Eğtim Birimleri

NİSAN ( 2. Hafta )

 

TEMİZLİK

 

Temizlik Personeli

Enfeksiyon Kontrol Birimi

NİSAN ( 2. Hafta )

 

TEMEL YAŞAM DEST.(İLK YARDIM)

Tüm Hastane Personeli

Anestezi Uzmanı

NİSAN ( 3. Hafta )

 

TRİYAJ

Acil Servis Personeli

İlk Ve Acil Yard.Uzm.

NİSAN ( 4. Hafta )

 

-YETİŞKİN NÜTRİSYONU EĞİTİMİ

-PEDİATRİ NÜTRİSYONU EĞİTİMİ

-EVDE BAKIM BİRİMİ

Tüm Hastane Personeli

Nütrisyon Birim Sor.

Evde Bakım Birimi Sorumlu Hekimi

MAYIS ( 1. Hafta )

 

SAĞLIK TESİSİ EĞİTİMLERİ

Tüm Hastane Personeli

Kalite-Enfeks.-Hasta Hakları-Çalışan Hakları-Eğtim Birimleri

MAYIS (2. Hafta)

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ

Radyoloji Birimi Personeli

Radyoloji Uzm.

Klinik Müh.Bir.Sor.

MAYIS (3.Hafta)

 

İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Tüm Hastane Personeli

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı

 

MAYIS (3.4. Hafta)

 

LABORATUVAR BİRİMİ HİZMET İÇİ EĞİTİM

Laboratuvar Birimi Personeli

Mikrobiyoloji Uzmanı

Klinik Müh.Bir.Sor.

HAZİRAN (2.Hafta)

 

SAĞLIK TESİSİ EĞİTİMLERİ

Tüm Hastane Personeli

Kalite-Enfeks.-Hasta Hakları-Çalışan Hakları-Eğtim Birimleri

HAZİRAN (2.Hafta)

 

-KAN TRANSFÜZYONU

-HEMOVİJİLANS

Tüm Hastane Personeli

Hemovijilans Hemşiresi

Kan Merkezi Bir. Sor.

HAZİRAN (3.Hafta)

 

 

 

 

 

2020YILI EĞİTİM PLANI FORMU

DOKÜMAN KODU

YÖN.FR.010

YAYIN TARİHİ

MART 2013

REVİZYON NO

00

REVİZYON TARİHİ

00

SAYFA NO

3/3

Eğitimin Konusu

 

Eğitim Alacak Personel

 

Eğitim Verecek Personel

 

Planlanan Eğitim Tarih

Gerçekleşen Eğitim Tarihi

PATOLOJİ BİRİMİ HİZMET İÇİ EĞİTİM

Tüm Hastane Personeli

Patoloji Uzmanı- Enfeks. Hemş.

Klinik Müh.Bir.Sor.

TEMMUZ(1.Hafta)

 

ENDOSKOPİ BİRİMİ HİZMET İÇİ EĞİTİM

Tüm Hastane Personeli

Enfeksiyon Hemşiresi

Klinik Müh.Bir.Sor.

TEMMUZ(1.Hafta)

 

SAĞLIK TESİSİ EĞİTİMLERİ

Tüm Hastane Personeli

Kalite-Enfeks.-Hasta Hakları-Çalışan Hakları-Eğtim Birimleri

TEMMUZ(2.Hafta)

 

TEMİZLİK

Temizlik Personeli

Enfeksiyon Kontrol Birimi

TEMMUZ(4.Hafta)

 

-TIBBİ CİHAZ, MALZEME KULLANIMI VEBAKIMI

-MATERYOVİJİLANS

Tüm Hastane Personeli

Klinik MühendislikBir.Sor..

 

AĞUSTOS(1.Hafta)

 

SAĞLIK TESİSİ EĞİTİMLERİ

Tüm Hastane Personeli

Kalite-Enfeks.-Hasta Hakları-Çalışan Hakları-Eğtim Birimleri

AĞUSTOS(2.Hafta)

 

DİYALİZ ÜNİTESİ ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ

Diyaliz Ünitesi Personeli

İntaniye Uzmanı

AĞUSTOS(3.Hafta)

 

MOTİVASYONEL EĞİTİM

Tüm Hastane Personeli

İlgili Çalışan

AĞUSTOS(4.Hafta)

 

-ANNE SÜTÜ VE ÖNEMİ

-ANNE VE BEBEK DOSTU HASTANE KRİTERLERİ

Tüm Hastane Personeli

İlgili Personel

Eğitici Eğitimci

Kadın Doğum Uzmanı

EYLÜL (1.Hafta)

 

SAĞLIK TESİSİ EĞİTİMLERİ

Tüm Hastane Personeli

Kalite-Enfeks.-Hasta Hakları-Çalışan Hakları-Eğtim Birimleri

EYLÜL (2.Hafta)

 

ATIK YÖNETİMİ

TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ

 

Tüm Hastane Personeli

İlgili Birim Amiri

Enfeksiyon Kontrol Birimi

 

EYLÜL (3.Hafta)

 

YOĞUN BAKIM ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ

(GENEL-KORONER-KVC-YENİDOĞAN)

İlgili Personel

Enfeksiyon Kontrol Birimi

EYLÜL (4.Hafta)

 

 

 

2020 YILI EĞİTİM PLANI FORMU

DOKÜMAN KODU

YÖN.FR.010

YAYIN TARİHİ

MART 2013

REVİZYON NO

00

REVİZYON TARİHİ

00

SAYFA NO

4/3

Eğitimin Konusu

 

Eğitim Alacak Personel

 

Eğitim Verecek Personel

 

Planlanan Eğitim Tarih

Gerçekleşen Eğitim Tarihi

TEMEL YAŞAM DEST.(İLK YARDIM)

Tüm Hastane Personeli

Anestezi Uzmanı

EKİM (1.Hafta)

 

TRİYAJ

Acil Personeli

İlk Ve Acil Yard.Uzm.

EKİM(1.Hafta)

 

SAĞLIK TESİSİ EĞİTİMLERİ

Tüm Hastane Personeli

Kalite-Enfeks.-Hasta Hakları-Çalışan Hakları-Eğtim Birimleri

EKİM (2.Hafta)

 

HASTA HAKLARI GÜNÜ

Tüm Hastane Personeli

 

EKİM (4.Hafta)

 

ORGAN BAĞIŞI

Tüm Hastane Personeli

Organ Bağışı Koordinatörü

Organ Bağışı Hemşiresi

KASIM(3-9 Kasım)

 

DİYABET HAFTASI

Tüm Hastane Personeli

Endokrinoloji Uzmanı

Diyabet Hemşiresi

Diyetisyen

KASIM (14 Kasım)

 

İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Tüm Hastane Personeli

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı

 

KASIM (3.Hafta)

 

SAĞLIK TESİSİ EĞİTİMLERİ

Tüm Hastane Personeli

Kalite-Enfeksiyon.-Hasta Hakları-Çalışan Hakları Birim.

KASIM (4.Hafta)

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİM

 

Çamaşırhane –Morg- Berber-Terzi –Mutfak Personeli

İlgili Birim Amiri

Enfeksiyon Kontrol Birimi

ARALIK (1.Hafta)

 

İDARİ BİRİM BAZLI EĞİTİM

İlgili Birim Personeli

İlgili Birim Amiri

ARALIK (2.Hafta)

 

 

HAZIRLAYAN

Eğitim Birimi

 

 

 

ONAYLAYAN

Başhekim